Certificazioni

Certificazione manutenzione e riparazione Fgas.
Certificazione Casa di Qualità.